Μαθησιακές Δυσκολίες

Γενικά Χαρακτηριστικά και 10 Αλήθειες

 Οι μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) ως όρος προτάθηκαν το 1962 από τον Samuel Kirk στο Σικάγο. Σε επιστημονικό επίπεδο έχουν απασχολήσει ποικίλους κλάδους όπως την παιδοψυχολογία, ιατρική, ψυχιατρική, παιδιατρική, νευρολογία κ.ά. Κάθε επιστημονικός κλάδος έχει επιχειρήσει  να ορίσει το αντικείμενο αυτό από τη δική του οπτική πλευρά. Μέσα από στάδια αναζητήσεων, εμποδίων και αναστοχασμού έχουν προκύψει πολλοί ορισμοί για τις ΜΔ χωρίς όμως την επικράτηση ενός γενικά αποδεκτού (Hammill, 1990). Η ιατρικοκεντρική προσέγγιση κυριάρχισε για αρκετά χρόνια και είναι παρούσα έως σήμερα ειδικότερα σε θέματα που σχετίζονται με τα αίτια εμφάνισης τους. Οι ΜΔ  αποτελούν μια διαρκώς εξελισσόμενη δυσλειτουργία όπου κάθε περίπτωση μπορεί να φέρει διαφορετικά αίτια και συμπτώματα (Forness & Kavale, 2000).

Εάν επιχειρούσαμε να καταγράψουμε κάποια από τα γενικά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν στην πλειοψηφία τους τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αυτά θα ήταν:

– έλλειψη οργάνωσης, αταξία των προσωπικών αντικειμένων αλλά και του προσωπικού τους χώρου

– δυσκολία ως προς την κατανόηση γραφικών παραστάσεων

– δυσκολία στο να ξεχωρίσει γράμματα, αριθμούς και τους ήχους τους

– δυσκολία εκμάθησης ορισμών, ημερομηνιών, συνθηκών και αλληλουχιών

– δυσκολία γραφής καθ’ υπαγόρευση

– δυσκολία στην ακολουθία πιο σύνθετων οδηγιών και εντολών

– δυσκολία προσανατολισμού (δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το αριστερό από το δεξί)

– λάθος λαβή (κράτημα μολυβιού)

– ανταπόκριση και λειτουργία με αργούς ρυθμούς

– κυκλοθυμία

– συναισθηματική αστάθεια

– χαμηλή αυτοεκτίμηση που σχετίζεται άμεσα με τη σχολική αποτυχία

– έντονο αίσθημα ανικατότητας, κατωτερότητας,  φόβου για αποτυχία και θυμού

– εύκολος αποσυντονισμός σε αγχώδη περιβάλλοντα

– βιαστική και επιπόλαιη ανταπόκριση σε ερωτήσεις χωρίς τον αναγκαίο στοχασμό

– συχνή μεταπήδηση από τη μια δραστηριότητα στην άλλη

– κουράζονται ευκολότερα από τους συνομηλίκους τους γεγονός που οφείλεται στη  διαφορετική λειτουργία τμήματος του εγκεφάλου

– άτσαλες κινήσεις και συμπεριφορά.

 Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες είναι γενικός και αφορά μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που εντοπίζονται στις δυσκολίες κατάκτησης και χρήσης του λόγου. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες συχνά δυσκολεύονται στην κατανόηση και στην παραγωγή προφορικού ή και γραπτού λόγου, στην επιχειρηματολογία και στις μαθηματικές δεξιότητες. Πρόκειται για εγγενείς διαταραχές που θεωρείται ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος (Βλάχος, 2011).

 Οι ΜΔ μπορεί να παρατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου, ωστόσο είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως παρότι το άτομο δυσκολεύεται να μάθει με τον συμβατικό- καθιερωμένο τρόπο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μάθει με έναν διαφορετικό τρόπο κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του (Τζουριάδου, 2011). Συνεπώς, μιλάμε για διαφορετικό τρόπο μάθησης και όχι για απουσία της ικανότητας για μάθηση (Παντελιάδου, 2011).

10 Αλήθειες για τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Ακριβή Κωνσταντινίδου – Ειδική Παιδαγωγός

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν θα δημοσιευθεί.