Οι συνδρομές μας

 • Τρίμηνη Συνδρομή

  22,50 /3 Μήνες

  Πρόσβαση στην πλατφόρμα για τρείς (3) μήνες.

  • Πρόσβαση στην διαχείριση
  • Απεριόριστες αλλαγές
  • Διαφήμιση προφίλ10 Μέρες
  • Απεριόριστα μαθήματα
  • Πιστοποίηση πτυχίων
  • Πιστοποίηση προφίλ
 • Εξάμηνη Συνδρομή

  35,50 /6 Μήνες

  Πρόσβαση στην πλατφόρμα για έξι (6) μήνες.

  • Πρόσβαση στην διαχείριση
  • Απεριόριστες αλλαγές
  • Διαφήμιση προφίλ20 Μέρες
  • Απεριόριστα μαθήματα
  • Πιστοποίηση πτυχίων
  • Πιστοποίηση προφίλ
 • Ετήσια Συνδρομή

  43,00 /1 Έτος

  Πρόσβαση στην πλατφόρμα για ένα (1) έτος.

  • Πρόσβαση στην διαχείριση
  • Απεριόριστες αλλαγές
  • Διαφήμιση προφίλ30 Μέρες
  • Απεριόριστα μαθήματα
  • Πιστοποίηση πτυχίων
  • Πιστοποίηση προφίλ

Πρόλαβε συνδρομή 43€/έτος

Ειδική τιμή γνωριμίας στις εγγραφές εκπαιδευτικών