Επιλέξτε ένα πακέτο

Ετήσια Συνδρομή

Δημοφιλές

63 / έτος

Πρόσβαση στην πλατφόρμα για ένα (1) έτος.

 • Αυτόματη ανανέωση
 • Καταχώρηση ως χαρακτηρισμένο
 • Επιλογή Μαθημάτων
 • Ωριαία χρέωση
 • Website
 • Λογαριασμοί Social
 • Περιοχές Εξυπηρέτησης
 • Images (Μέγιστο όριο1)
 • Ειδικότητα
 • Πτυχίο
 • Ίδρυμα σπουδών
 • Κατηγορία Ιδρύματος
 • Επίπεδο Πτυχίου
 • Διδακτική Εμπειρία (έτη)
 • Μαθήματα Online
 • Μαθήματα Κατ' Οίκον
 • Προσφορές
 • Ειδικές κατηγορίες μαθητών
 • Διαθέσιμες ώρες
 • Επιτρέψτε την κριτική του πελάτη

Εξάμηνη Συνδρομή

39.5 / 6 μήνες

Πρόσβαση στην πλατφόρμα για έξι (6) μήνες.

 • Αυτόματη ανανέωση
 • Καταχώρηση ως χαρακτηρισμένο
 • Επιλογή Μαθημάτων
 • Ωριαία χρέωση
 • Website
 • Λογαριασμοί Social
 • Περιοχές Εξυπηρέτησης
 • Images (Μέγιστο όριο1)
 • Ειδικότητα
 • Πτυχίο
 • Ίδρυμα σπουδών
 • Κατηγορία Ιδρύματος
 • Επίπεδο Πτυχίου
 • Διδακτική Εμπειρία (έτη)
 • Μαθήματα Online
 • Μαθήματα Κατ' Οίκον
 • Προσφορές
 • Ειδικές κατηγορίες μαθητών
 • Διαθέσιμες ώρες
 • Επιτρέψτε την κριτική του πελάτη

Τρίμηνη συνδρομή

29.5 / 3 μήνες

Πρόσβαση στην πλατφόρμα για τρείς (3) μήνες.

 • Αυτόματη ανανέωση
 • Καταχώρηση ως χαρακτηρισμένο
 • Επιλογή Μαθημάτων
 • Ωριαία χρέωση
 • Website
 • Λογαριασμοί Social
 • Περιοχές Εξυπηρέτησης
 • Images (Μέγιστο όριο1)
 • Ειδικότητα
 • Πτυχίο
 • Ίδρυμα σπουδών
 • Κατηγορία Ιδρύματος
 • Επίπεδο Πτυχίου
 • Διδακτική Εμπειρία (έτη)
 • Μαθήματα Online
 • Μαθήματα Κατ' Οίκον
 • Προσφορές
 • Ειδικές κατηγορίες μαθητών
 • Διαθέσιμες ώρες
 • Επιτρέψτε την κριτική του πελάτη