Αρχαία Ελληνικά: Πώς πρέπει οι μαθητές να προσεγγίσουν το μάθημα των Αρχαίων;

Πολλοί πιστεύουν – αδίκως – ότι τα αρχαία ελληνικά είναι ένα μάθημα που τρομάζει τους μαθητές. Οι καθηγητές οφείλουν να εξηγήσουν στους μαθητές και οι γονείς στα παιδιά τους ότι δε μαθαίνουν αρχαία ελληνικά για να τα μιλάνε. Κανείς δε το απαιτεί αυτό! Δυστυχώς η Ελλάδα που είναι η μητέρα –

Πρόλαβε συνδρομή 43€/έτος

Ειδική τιμή γνωριμίας στις εγγραφές εκπαιδευτικών