Ιδιαίτερα μαθήματα πορτογαλικής και ισπανικής γλώσσας

Μέθοδοι εκμάθησης ενός μαγικού κόσμου Είναι πλέον πολύ διαδεδομένη η πορτογαλική γλώσσα –λατινικής προέλευσης βέβαια- κι αυτό οφείλεται στο αυξημένο ενδιαφέρον των φοιτητών για τις χαμηλού κόστους ανταλλαγές ERASMUS στην Πορτογαλία, μια πανέμορφη και ασφαλέστατη χώρα με πολύ ευγενικό και συμπαθητικό λαό. Επίσης, αποτελεί κίνητρο η εκμάθησή της, επειδή είναι αρκετά

Πρόλαβε συνδρομή 43€/έτος

Ειδική τιμή γνωριμίας στις εγγραφές εκπαιδευτικών