On line μάθηση VS κατ’ οίκον διδασκαλίας

                            10 λόγοι για να κάνεις online μαθήματα

Καθώς η ψηφιακή τεχνολογία εξελίσσεται και οι εκπαιδευτικές εφαρμογές της πολλαπλασιάζονται, δημιουργούνται νέες, πιο ελκυστικές ευκαιρίες για μάθηση. Τα τελευταία χρόνια, με αφορμή κυρίως την πανδημία που ενέσκηψε και επέβαλε τον εγκλεισμό μας στο σπίτι, η on line διδασκαλία σε οποιοδήποτε μάθημα, είτε στις θεωρητικές επιστήμες αρχαίανέα ελληνικά κ.α είτε στις θετικές όπως τα μαθηματικά ή η φυσική, εμφανίστηκε στο προσκήνιο και από τότε κερδίζει διαρκώς έδαφος, έναντι της παραδοσιακής, κατ’ οίκον διδασκαλίας. Έχει πράγματι καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή μάθησης για μαθητές και δασκάλους. Ο προβληματισμός που εκφράστηκε αρχικά για την αποτελεσματικότητά της για τους μαθητές αλλά και τους καθηγητές για ιδιαίτερα μαθήματα έχει υποχωρήσει και αυξάνονται διαρκώς οι θιασώτες της, που αναγνωρίζουν σε αυτήν μια σειρά από πλεονεκτήματα πρακτικά αλλά και ουσιαστικά, όσον αφορά στην ποιότητα της διαδικασίας.

Τα on line μαθήματα προσφέρουν τα εξής:

1) Μηδενισμός χρόνου μετακίνησης για μαθητή και εκπαιδευτικό Το γεγονός ότι κανένας από τους δύο δεν βγαίνει από το σπίτι του, αφού δεν απαιτείται φυσική παρουσία, σημαίνει εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και ενέργειας μιας και δεν ξοδεύουν χρόνο για την προετοιμασία και τη μετακίνηση με μεταφορικά μέσα, ειδικά σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης.

2) Ανεξαρτησία από τη γεωγραφική τοποθεσία Η on line διδασκαλία ξεπερνά τους φυσικούς περιορισμούς του τόπου. Δάσκαλοι και μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν διαδικτυακά από οποιοδήποτε μέρος της γης κι αν βρίσκονται, έστω κι αν τους χωρίζουν τεράστιες χιλιομετρικές αποστάσεις. Στην περίπτωση μάλιστα που κάποιος από τους δύο χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο να ταξιδέψει σε άλλο μέρος, το μάθημα δεν ακυρώνεται, όπως θα συνέβαινε στην κατ’ οίκον διδασκαλία, εφόσον δεν απαιτείται η φυσική τους παρουσία.

Χαμηλό κόστος στα ιδιαίτερα μαθήματα online

3) Η ηλεκτρονική διδασκαλία αποβαίνει οικονομικά αποδοτικότερη για το μαθητή. Πράγματι το κόστος της είναι σημαντικά μικρότερο από εκείνο του παραδοσιακού ιδιαίτερου μαθήματος και αυτό οφείλεται στην αντίστοιχη μείωση του χρόνου των μετακινήσεων αλλά και στον μηδενισμό των εξόδων μεταφοράς (βενζίνη, εισιτήρια).

Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων

4)Τα on line ιδιαίτερα μαθήματα είναι πιο ευέλικτα στο χρόνο διεξαγωγής τους. Ο δάσκαλος και ο μαθητής μπορούν να αποφασίσουν με μεγαλύτερη ελευθερία για την ώρα της ημέρας που θα γίνει το μάθημα αλλά και να μεταθέσουν το ήδη προγραμματισμένο μάθημα σε άλλη ώρα, ακόμα και προχωρημένη βραδινή, κάτι που στην παραδοσιακή κατ’ οίκον διδασκαλία θα ήταν δύσκολο, έως αδύνατο να πραγματοποιηθεί.

 Περισσότερες επιλογές/ επιλογή δασκάλου για ιδιαίτερα μαθήματα

5) Ορισμένες φορές οι συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον μειώνουν τις μαθησιακές ευκαιρίες των ανθρώπων. Η αδυναμία λόγου χάρη να βρείτε έναν δάσκαλο χορού ή μιας ξένης γλώσσας που δεν είναι δημοφιλής, επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι δάσκαλοι στην περιοχή ή τη χώρα που ζούμε, περιορίζει τις δυνατότητες μάθησης. Στην ηλεκτρονική διδασκαλία όμως το εμπόδιο αυτό δεν υπάρχει, αφού μπορούμε να αναζητήσουμε καθηγητές για ιδιαίτερα μαθήματα από διαφορετικούς τόπους και να συνεργαστούμε μαζί τους. Ο ψηφιακός κόσμος άλλωστε είναι γεμάτος από ευκαιρίες. Πολύ σημαντική είναι και η δυνατότητα που δίνει σε έναν μαθητή να αναζητήσει τον εκπαιδευτικό για ιδιαίτερα μαθήματα της αρεσκείας του και εκείνον που θα καλύψει καλύτερα τις ανάγκες του, χωρίς να συνιστά εμπόδιο η περιοχή στην οποία κατοικεί.

Ασφαλές περιβάλλον μάθησης

6) Αποφυγή κινδύνου μετάδοσης νοσημάτων-Περιορισμός απώλειας μαθημάτων Η ασθένεια του δασκάλου ή του μαθητή από ένα μεταδοτικό νόσημα ή η αναγκαστική παραμονή του στο σπίτι λόγω προβλήματος υγείας, δεν αποτελεί αιτία ακύρωσης του μαθήματος, όπως συμβαίνει στη δια ζώσης διδασκαλία. Μαθητής και δάσκαλος ευρισκόμενοι στον ασφαλή και οικείο χώρο του σπιτιού τους μπορούν να πραγματοποιήσουν ανεμπόδιστα τα ηλεκτρονικά μαθήματα και να «συναντηθούν» ακίνδυνα.

 Αποτελεσματική μάθηση

7) Αποθήκευση και επανάληψη του μαθήματος Οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες προσφέρουν δυνατότητα αποθήκευσης και εγγραφής του μαθήματος και των συζητήσεων που διεξάχθηκαν μεταξύ μαθητή και καθηγητή. Ως εκ τούτου ο μαθητής μπορεί να κάνει επαναλήψεις στο χρόνο και με το ρυθμό που εκείνος επιθυμεί. Στην περίπτωση της κατ’ οίκον διδασκαλίας, η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει ή δεν συνηθίζεται .

8) Ελκυστικός-παιγνιώδης τρόπος μάθησης/ Απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές πλατφόρμες παρέχουν διάφορους τύπους σύγχρονων εργαλείων διδασκαλίας και βοηθημάτων, των οποίων τη χρήση απολαμβάνουν δάσκαλοι μαθητές. Η εξοικείωση άλλωστε των σημερινών νέων με την τεχνολογία τους επιτρέπει τη γρήγορη εκμάθηση και αξιοποίηση των εργαλείων αυτών, γεγονός που διευκολύνει την μαθησιακή διαδικασία. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα ότι οι μαθητές που συμμετέχουν σε διαδικτυακά μαθήματα δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συγκέντρωση και βρίσκουν διασκεδαστικές τις διαδραστικές ασκήσεις (πίνακες, αινίγματα, ερωταποκρίσεις, βίντεο) που τους παρέχονται στο μάθημα. Αποκτούν τέλος ψηφιακές δεξιότητες πολύτιμες που μακροπρόθεσμα θα αποδειχθούν χρήσιμες , σε έναν κόσμο που η τεχνολογία θα κατακλύσει τους χώρους εργασίας.

Κοινωνικοί λόγοι για ιδιαίτερα μαθήματα online

9) Αποτροπή κοινωνικής φοβίας Στην ηλεκτρονική διδασκαλία αποφεύγεται η κατά πρόσωπο επικοινωνία των ανθρώπων, γεγονός κορυφαίας σημασίας για ανθρώπους συνεσταλμένους, που πάσχουν από κοινωνική φοβία και αισθάνονται αμηχανία, όταν επικοινωνούν δια ζώσης με ένα άτομο.

10)Δημιουργία Κοινότητας Μαθητών: Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές κοινότητες, ανταλλάσσοντας ιδέες και εμπειρίες με συνομηλίκους τους.

Γι’ όλους τους παραπάνω λόγους η online διδασκαλία φαίνεται να συγκεντρώνει την προτίμηση όλο και περισσότερων μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο. Χωρίς να παραγνωρίζουμε την δοκιμασμένη αξία της δια ζώσης διδασκαλίας, διαπιστώνουμε ότι η ηλεκτρονική δύναται να εμπλουτίσει την ποιότητα και την εμπειρία του μαθήματος αρκεί βέβαια να υπάρχει ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός και η στοιχειώδης τεχνογνωσία. Τα λέμε διαδικτυακά!

Αναστασία Κακαρούμπα, Φιλόλογος με ειδίκευση στα Αρχαία και στα Νέα Ελληνικά

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν θα δημοσιευθεί.